2344.3. Kvadratinė funkcija

Apibūdinkite kvadratinę funkciją -0.5x^2+x-4!


Koks yra kvadratinio nario koeficientas?

Koks yra duotos funkcijos grafinis žymėjimas?

Į kurią pusę nukreiptos funkcijos grafiko šakos?

Kuris grafikas vaizduoja duotą kvadratinę funkciją?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koeficientas
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Geometrinė progresija
  4. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  5. Algebra: Varjacinė eilutė
  6. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  8. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  9. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  10. Algebra: Kvadratinė funkcija