2344.3. Kvadratinė funkcija

Apibūdinkite kvadratinę funkciją -0.5x^2+x-4!


Koks yra kvadratinio nario koeficientas?

Koks yra duotos funkcijos grafinis žymėjimas?

Į kurią pusę nukreiptos funkcijos grafiko šakos?

Kuris grafikas vaizduoja duotą kvadratinę funkciją?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  2. Algebra: Nelygybių sistemos
  3. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  4. Chemija:
  5. Chemija:
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Koeficientas
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.