2344.3. Kvadratinė funkcija

Apibūdinkite kvadratinę funkciją -0.5x^2+x-4!


Koks yra kvadratinio nario koeficientas?

Koks yra duotos funkcijos grafinis žymėjimas?

Į kurią pusę nukreiptos funkcijos grafiko šakos?

Kuris grafikas vaizduoja duotą kvadratinę funkciją?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Astronomijos samprata.
  2. Algebra: Ekvivalentiškumas
  3. Algebra: Ekvivalentiškumas
  4. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  5. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  6. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  7. Algebra: Kvadratinė funkcija
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  9. Chemija:
  10. Chemija: