2344.3. Kvadratinė funkcija

Apibūdinkite kvadratinę funkciją -0.5x^2+x-4!


Koks yra kvadratinio nario koeficientas?

Koks yra duotos funkcijos grafinis žymėjimas?

Į kurią pusę nukreiptos funkcijos grafiko šakos?

Kuris grafikas vaizduoja duotą kvadratinę funkciją?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinė funkcija
Potemė
Kvadratinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos transformavimas.
  2. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  3. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  4. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  5. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  7. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
  10. Algebra: Geometrinė progresija