762.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Parašykite atsakymą.

Duotos algebrinės išraiškos
1) 1+\frac{ba^{2}-bc^{2}}{abc}
2) \frac{bc+a+b}{c}
3) \frac{ba}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c}

Kuri jų gauta pertvarkius duotą pavyzdį \frac{b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2+a^{2}b^{2}}}{abc}​​ ?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Algebra: Grafikas y = k/x
  3. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  4. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos