762.3. Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Parašykite atsakymą.

Duotos algebrinės išraiškos
1) 1+\frac{ba^{2}-bc^{2}}{abc}
2) \frac{bc+a+b}{c}
3) \frac{ba}{a}+\frac{ca}{b}+\frac{ab}{c}

Kuri jų gauta pertvarkius duotą pavyzdį \frac{b^{2}c^{2}+c^{2}a^{2+a^{2}b^{2}}}{abc}​​ ?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Algebrinių reiškinių pertvarkymai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  3. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Trupmenos išraiška
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Fizika:
  9. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.