925.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Nurodykite lygties intervalą. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą begalybę -B.

x-2=\frac{(10x-\frac{1}{2+6x})}{x+3}
( ; ) U ( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Tikimybė
  9. Algebra: Kvadratinė šaknis
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.