925.3. Lygtys su nežinomu kintamuoju

Parašykite atsakymą.

Nurodykite lygties intervalą. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą begalybę -B.

x-2=\frac{(10x-\frac{1}{2+6x})}{x+3}
( ; ) U ( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Lygtys su nežinomu kintamuoju

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas