2159.3. Moda

Pasirinkite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Moda

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
  3. Algebra: Funkcija
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Fizika: Judėjimo rūšys.
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.