1613.3. Koordinačių plokštuma


Ką parodo duotos raidės?

Rodyklė
X
Y
Vienetai
Nulis
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Vienanariai
 5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Algebra: Raidė - kintamasis
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Kintamojo reikšmė
 19. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 20. Algebra: Koordinačių plokštuma
 21. Algebra: Funkcija
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 24. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra:
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Panašūs vienanariai
 30. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 33. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 37. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Lygčių savybės
 42. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai