1613.3. Koordinačių plokštuma


Ką parodo duotos raidės?

Rodyklė
X
Y
Vienetai
Nulis
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 2. Algebra:
 3. Algebra: Koordinačių plokštuma
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Taško koordinatės
 6. Algebra: Funkcija
 7. Algebra: Trinariai
 8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Lygčių savybės
 11. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 12. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 13. Algebra: Raidė - kintamasis
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 16. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 17. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 18. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 19. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 20. Algebra: Panašūs vienanariai
 21. Algebra: Koordinačių plokštuma
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Algebra: Kintamojo reikšmė
 34. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 35. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 38. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 39. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas