1613.3. Koordinačių plokštuma


Ką parodo duotos raidės?

Rodyklė
X
Y
Vienetai
Nulis
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštuma

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Lygčių savybės
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška