603.3. Skaičių lygtys

Patikrinkite atsakymą.

Kuris iš duotų reiškinių nėra skaičių lygtis?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Skaičių lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 3. Algebra: Racionalieji skaičiai
 4. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 5. Algebra: Daugianariai
 6. Algebra: Abcisės ašis
 7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 13. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 14. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 18. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 24. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 25. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 28. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 29. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Lygčių savybės
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Racionalieji skaičiai
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 42. Algebra: Trinariai