1661.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Pasirinkite atsakymą.

Brėžinyje vienodos atkarpos yra parodytos _________.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Procentai ir proporcijos
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Trinariai
 4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 5. Algebra:
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Procentai ir proporcijos
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Panašūs daugianariai
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Vienanariai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Lygčių savybės
 15. Algebra: Vienanario koeficientas
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 22. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 26. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 27. Algebra:
 28. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 29. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 30. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 38. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra: Panašūs daugianariai
 41. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.