2142.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

pasirinkite atsakymą.

Amplitudė yra ______________
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  2. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  3. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  4. Algebra: Parabolė
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Chemija:
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: ax² + bx = 0