301.3. Atomas ir cheminiai elementai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Sutrumpintai cheminiai elementai žymimi .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Atomas ir cheminiai elementai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika:
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Fizika: Masė ir tankis
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.