3047.3. Kvadratinės lygtys

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite kvadratinės lygties koeficientus x^2+21x-7=0!
a=
b=
c=