3048.3. Kvadratinės lygtys

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite kvadratinės lygties koeficientus -x^2-84x+48=0!
a=
b=
c=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas