1090.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = 9/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Fizika:
  4. Algebra: Parabolė
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Geometrija:
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Chemija: 10. kl