1090.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = 9/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Diskriminantas
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  6. Algebra: Moda
  7. Fizika:
  8. Fizika: Slėgis.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai