1090.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = 9/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Moda
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Algebra: Parabolė
  6. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai