1090.3. Hiperbolė

Nustatykite.

Nustatykite kuriuose koordinačių plokštumos ketvirčiuose yra funkcijos y = 9/x šakos. UŽrašykite ketvirčio numerį romėniškais skaitmenimis.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Hiperbolė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Parabolė
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Parabolė
  9. Algebra: Moda
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis