279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Racionali išraiška
  6. Fizika:
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.