279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionali išraiška
  2. Fizika:
  3. Fizika: Masė ir tankis
  4. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  5. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Fizika: Šviesos spektras.
  9. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  10. Algebra: Trupmenos išraiška