279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Parabolė
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis