279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  2. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Algebra: Trupmenos
  5. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės