279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Algebra:
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  5. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  6. Fizika:
  7. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  8. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: