279.3. Masė ir tankis

Parašykite teisingą atsakymą.

1cm3 helio masė 0,18 g. Koks helio tankis SI sistemos vienetais?
kg/m^3
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Masė ir tankis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Trupmenos
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Geometrija:
  5. Algebra:
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Fizika: Šviesos spektras.
  10. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.