59.3. Apšvietimas ir sauga.

Pasirinkite teisingą atsakymą

Ar teisinga sakyti, kad patalpoje apšvietimo lempos turi būti didesnio ryųkumo?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Fizika: Judėjimo rūšys.
  6. Fizika: Masė ir tankis.
  7. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  8. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai