2869.3. Medžiagos ir konstrukcijos.

Pažymėti teisingą atsakymą

Ar gali būti naudojamos įrenginiams medžiagos, kurios vizualiai patrauklios?
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Fizika ir technika.
Potemė
Medžiagos ir konstrukcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybės
  2. Algebra: Varjacinė eilutė
  3. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  4. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  5. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  6. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  7. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  8. Algebra: Aritmetinė progresija
  9. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  10. Algebra: Ekvivalentiškumas