951.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parodykite skliausteliuose.
\frac{2}{3}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Geometrija:
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Realieji skaičiai
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos