951.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena, periodą parodykite skliausteliuose.
\frac{2}{3}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Geometrija:
  9. Algebra: ax² + bx = 0
  10. Algebra: Hiperbolė