3135.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašiuosius vienanarius teisingas? "Vienanariai, turintys vienodus kintamuosius daugiklius, nors jų seka gali būti skirtinga, vadinami panašiaisiais vienanariais."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Abcisės ašis
  4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  5. Algebra: Taško koordinatės
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra:
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės