3135.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašiuosius vienanarius teisingas? "Vienanariai, turintys vienodus kintamuosius daugiklius, nors jų seka gali būti skirtinga, vadinami panašiaisiais vienanariais."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra:
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai