3135.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašiuosius vienanarius teisingas? "Vienanariai, turintys vienodus kintamuosius daugiklius, nors jų seka gali būti skirtinga, vadinami panašiaisiais vienanariais."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Trinariai
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Taško koordinatės
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės