3135.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar teiginys apie panašiuosius vienanarius teisingas? "Vienanariai, turintys vienodus kintamuosius daugiklius, nors jų seka gali būti skirtinga, vadinami panašiaisiais vienanariais."
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Panašūs vienanariai
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Lygčių savybės
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Panašūs vienanariai