2472.3. Stačiakampis ir jo savybės

Duotas stačiakampio perimetras ir plotas. Nustatykite stačiakampio kraštinių ilgius, atsakyme pradėdami rašyti nuo trumpesnės.

Plotas = 70cm^2 , o perimetras = 34 cm.
cm
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Algebra: Mediana
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.