212.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kurioje cheminių elementų grupėje yra baris? Atsakymą užrašykite romėnišku skaičiumi su A ar B raide.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Algebra: Kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Fizika: Garso sklidimas.
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  10. Fizika: