212.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kurioje cheminių elementų grupėje yra baris? Atsakymą užrašykite romėnišku skaičiumi su A ar B raide.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Fizika: Judėjimo grafikas
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Fizika: Garso savybės.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  9. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.