212.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Užrašykite atsakymą.

Kurioje cheminių elementų grupėje yra baris? Atsakymą užrašykite romėnišku skaičiumi su A ar B raide.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  4. Algebra: Kvadratinė šaknis
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Fizika: Garso savybės.
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai