631.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar teiginys teisingas? Dvinario ir trinario reiškinio narių skaičius yra vienodas.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra:
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė