2226.3. Veiksmai su trupmenom

Parašykite atsakymą

Duotos dvi trupmenos \frac{c}{b} ir \frac{k}{m} .Kokį rezultatą gausime, jei jas sudauginsime? Kokį rezultatą gausime jas padalinus? Atsakymus rašykite trupmena.
Padauginus:
Padalinus:

Parašykite aysakymą.

Duotos dvi trupmenos\frac{1}{9} ir \frac{27}{31} .Kokį rezultatą gausime, jei jas sudauginsime? Kokį rezultatą gausime jas padalinus? Atsakymus rašykite trupmena.
Padauginus:
Padalinus:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Polimerai
  2. Algebra: Tikimybės
  3. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  4. Algebra: Bendri elementai
  5. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  6. Chemija:
  7. Algebra: Bendri elementai
  8. Algebra: Diferencijavimas
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Koeficientas