785.3. Tiesinės funkcijos tyrimas

Pasirinkite atsakymą.

Ar ši funkcija yra tiesinė funkcija y=x^{2}?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinės funkcijos tyrimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai
  7. Algebra: Proporcijos, procentai
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  10. Algebra: Diskriminantas