2614.3. Varjacinė eilutė

Parašykite teisingą atsakymą.

Į koiskelį įėjo 4 pirkėjai. Kiek skirtingų būdų jie gali išeiti iš kiosko, jei jie išeina po vieną?

Vienas iš pirkėjų nusipirko žurnalą. Kokia yra tikimybė, kad pirmasis iš kiosko išėjęs pirkėjas nupirko žurnalą?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Varijacinė eilutė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  2. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  3. Algebra: Varjacinė eilutė
  4. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
  5. Algebra: Diferencijavimas
  6. Algebra: Nelygybių sistemos
  7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  8. Algebra: Nelygybių sistemos
  9. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  10. Fizika: Darbas ir energija.