1381.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties -\frac{x}{7}=9-6 šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 13. Algebra: Funkcija
 14. Algebra: Trinariai
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Kintamojo reikšmė
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 21. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 24. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 25. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 26. Algebra: Raidė - kintamasis
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Lygčių savybės
 32. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 33. Algebra: Koordinačių plokštuma
 34. Algebra:
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 36. Algebra: Koordinačių plokštuma
 37. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 38. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 39. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas