1381.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties -\frac{x}{7}=9-6 šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės