2974.3. Gravitacija, trintis ir deformacija.

Parašykite teisingą atsakymą

Sportininkas gali pakelti 110% savo masės krovinį. Kokios masės krovinį pakels sportininkas, jei jo masė yra 90 kg?
P=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Sunkio jėga, trintis ir deformacija.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Fizika: Judėjimo grafikas..
  3. Fizika: Slėgis.
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  6. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  8. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Algebra: ax² + bx = 0