1810.3. Skaičiaus modulis

Pasirinkite atsakymą.

Apskaičiuokite |-205|
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Skaičiaus modulis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Trinariai
 2. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 3. Algebra: Skaičiaus modulis
 4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 5. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 12. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 13. Algebra: Skaičiaus modulis
 14. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 15. Algebra: Daugianariai
 16. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 17. Algebra: Trinariai
 18. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 22. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra:
 28. Algebra: Taško koordinatės
 29. Algebra: Vienanario koeficientas
 30. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Algebra:
 33. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 34. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 35. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 36. Algebra: Daugianariai
 37. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.