1357.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičius, kuris 5 kartus mažesnis už b.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  2. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: