1357.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomasis b. Parašykite algebrinę išraišką (dalybą žymėkite / ).
Skaičius, kuris 5 kartus mažesnis už b.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 11. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 12. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 14. Algebra: Panašūs vienanariai
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 22. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 27. Algebra: Kintamojo reikšmė
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 30. Algebra: Skirtingi vienanariai
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 33. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Algebra: Skaičiaus modulis
 36. Algebra: Vienanariai
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 39. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 40. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: Dvinariai