453.3. Laboratoriniai indai ir priemonės.

Nurodykite, kuriame paveiksle yra dalijamasis piltuvas.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Užpildykite tuščius laukelius.

Užrašykite, kam naudojamas dalijamasis piltuvas.
Skysčių .
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  2. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Hiperbolė
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė