2024.3. ax² + bx = 0

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2+(a^2+3a)x=0 antrąją šaknį!
x_1=0; x_2=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
ax² + bx = 0

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Garso pasekmės.
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  5. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  6. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  7. Algebra: ax² + bx = 0
  8. Algebra: ax² + c = 0
  9. Fizika:
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas