2116.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {6;10; 9; 12; 18}. Kokia jų suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  6. Fizika: Garso pasekmės.
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Chemija: 10. kl
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys