2116.3. Aritmetinis vidurkis

Parašykite atsakymą.

Duota skaičių grupė: {6;10; 9; 12; 18}. Kokia jų suma?

Kiek yra skaičių?

Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį.
Aritmetinis vidurkis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  2. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
  3. Algebra:
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas