1714.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Priklausomu kintamuoju vadinamas kintamasis, kurio reikšmės nusakomos pagal priklausomą kintamąjį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  5. Algebra: Racionalieji skaičiai
  6. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  7. Algebra: Priešingi daugianariai
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas