1714.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Priklausomu kintamuoju vadinamas kintamasis, kurio reikšmės nusakomos pagal priklausomą kintamąjį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Raidė - kintamasis
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra:
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Koordinačių plokštuma
  10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės