1714.3. Dydžių priklausomybės sąvoka

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Priklausomu kintamuoju vadinamas kintamasis, kurio reikšmės nusakomos pagal priklausomą kintamąjį.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  7. Algebra: Skirtingi vienanariai
  8. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Skirtingi vienanariai