1717.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą raidę.
K→k
B→b
V→v
S→∎
∎ →
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skaičiaus modulis
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Koordinačių plokštuma
  8. Algebra:
  9. Algebra: Tiesinė funkcija
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė