1717.3. Dydžių priklausomybė

Parašykite atsakymą.

Nustatykite dėsningumą ir įrašykite trūkstamą raidę.
K→k
B→b
V→v
S→∎
∎ →
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybės sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Tapatybės
  4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  5. Algebra: Panašūs vienanariai
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra:
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka