1116.3. Ekvivalentiškos lygtys

Parašykite atsakymą.

Raskite a reikšmę, kad pertvarkymai būtų ekvivalentiški.
x:5 = 14 => 2x = -7a
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 2. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 5. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 6. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 7. Algebra:
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Vienodi vienanariai
 10. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 11. Algebra:
 12. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 13. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 14. Algebra:
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 16. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 19. Algebra: Koordinačių plokštuma
 20. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 21. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 24. Algebra: Daugianariai
 25. Algebra: Racionalieji skaičiai
 26. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 29. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Tapatybės
 40. Algebra: Funkcija y = x²
 41. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis