1785.3. Funkcija

Pasirinkite atsakymą.

Pasirinkite funkciją, kuri įgyja mažiausia galimą reikšmę
patikrinkite kurioms funkcijoms tinka kintamojo y reikšmės: 0; -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -12
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra:
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Dydžių priklausomybė
  10. Algebra: Daugianariai