1785.3. Funkcija

Pasirinkite atsakymą.

Pasirinkite funkciją, kuri įgyja mažiausia galimą reikšmę
patikrinkite kurioms funkcijoms tinka kintamojo y reikšmės: 0; -1; -2; -3; -4; -5; -6; -7; -8; -9; -12
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  4. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra:
  10. Algebra: Daugianariai