360.3. Vandens susidarymas ir cheminės savybės.

Užrašykite atsakymą.

Užrašykite pavadinimą IIA grupės metalo, kuris reaguoja su vandeniu tik pakaitintas.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens susidarymas ir cheminės savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos išraiška
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  9. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.