769.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Įrašykite trūkstamą žodį.

Įrašykite vieną iš šių terminų: smailus, bukas, status, ištiestinis, nepilnutinis ir pilnutinis.
Mažiausias kampas, didesnis už bet kokį smailų kampą, yra kampas.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  6. Algebra:
  7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  8. Algebra: Trinariai
  9. Algebra:
  10. Algebra: Vienodi vienanariai