2132.3. Aritmetinis vidurkis

Užrašykite asakymą.

Kokia mokytojo vidutinė alga per mėnesį, jeigu per metus jis uždirba 5520 eurų?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Aritmetinis vidurkis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  5. Fizika: Judėjimo grafikas..
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Algebra: Tikimybė
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas