1650.3. Abcisės ašis

Parašykite atsakymą.


Kiek taškų yra virš teigiamos abscisių ašies?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Abcisės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 4. Algebra:
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 12. Algebra: Ordinatės ašis
 13. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 14. Algebra: Raidė - kintamasis
 15. Algebra: Koordinačių plokštuma
 16. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 19. Algebra: Vienanariai
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 21. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Panašūs daugianariai
 24. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 25. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 26. Algebra: Skaičių lygtys
 27. Algebra:
 28. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 29. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 30. Algebra: Priešingi daugianariai
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 35. Algebra: Vienanario koeficientas
 36. Algebra:
 37. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.