123.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaitmenis po kablelio!
14 4​ \frac{14}{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Vienodi vienanariai
  3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Tapatybių reiškiniai