123.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaitmenis po kablelio!
14 4​ \frac{14}{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Procentai ir proporcijos
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  4. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra:
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė