123.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaitmenis po kablelio!
14 4​ \frac{14}{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  4. Algebra: Vienanariai
  5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra: Kintamojo reikšmė
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Funkcija y = x²