123.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaitmenis po kablelio!
14 4​ \frac{14}{4}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 2. Algebra: Skirtingi vienanariai
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra:
 7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Vienodi vienanariai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Tapatybės
 17. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Kintamojo reikšmė
 20. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 21. Algebra: Panašūs daugianariai
 22. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 23. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 24. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 29. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 30. Algebra: Skaičiaus modulis
 31. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 32. Algebra:
 33. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 38. Geometrija:
 39. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 40. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 41. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 42. Algebra: Veiksmai su daugianariais