2587.3. Kombinatorika

Parašykite atsakymą.

Parduotuvėje yra trijų firmų kompiuterių, 4 Samsung, 4 Asus ir 5 Apple. Kiek galimybių pasirinkti kompiuterį iš visų pasiūlymų?

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis aritmetinis veiksmas yra suma ar daugybą?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Kombinatorika

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Chemija:
  3. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  4. Algebra: Kvadratinė funkcija
  5. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  6. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  7. Fizika: Saulės sistema.
  8. Algebra: Kvadratinė funkcija
  9. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  10. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu