2587.3. Kombinatorika

Parašykite atsakymą.

Parduotuvėje yra trijų firmų kompiuterių, 4 Samsung, 4 Asus ir 5 Apple. Kiek galimybių pasirinkti kompiuterį iš visų pasiūlymų?

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis aritmetinis veiksmas yra suma ar daugybą?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Kombinatorika

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nelygybių sistemos
  2. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  6. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  7. Algebra: Nelygybių sistemos
  8. Algebra: Lygčių grafikai
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Algebra: Kvadratinė funkcija