340.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užpildykite tuščius laukelius.

HCl pavadinimas yra .
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 2. Algebra: Hiperbolė
 3. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
 4. Algebra: ax² + bx = 0
 5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 6. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
 8. Algebra: Racionalieji skaičiai
 9. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 10. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
 11. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 12. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 13. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 14. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 15. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
 16. Algebra: Iracionalieji skaičiai
 17. Algebra: Trupmenos
 18. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 19. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
 20. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 21. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 22. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės
 23. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
 24. Algebra: Racionalieji skaičiai
 25. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 26. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 27. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 28. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 29. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
 30. Algebra: Kvadratinės lygtys
 31. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
 32. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 33. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
 34. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 35. Geometrija: Apskritimas, jo elementai. Kirstinė
 36. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 37. Fizika:
 38. Algebra: Trupmenos išraiška
 39. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 40. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
 41. Fizika:
 42. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.