1750.3. Dydžių priklausomybė


Surask ryšį ir užpildyk tuščią langelį.
∎→
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Dydžių priklausomybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Trinariai
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  5. Algebra: Vienanario koeficientas
  6. Algebra:
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  10. Algebra: Vienodi vienanariai