379.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Užrašykite cheminę formulę medžiagos, kuri kitimų eilėje pažymėta X. Cl2 → X → FeCl2 → Fe(OH)2
Cl2 → FeCl2 → Fe(OH)2
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai.
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  4. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  5. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  6. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  8. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  9. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  10. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.