379.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užpildykite tuščius laukelius.

Užrašykite cheminę formulę medžiagos, kuri kitimų eilėje pažymėta X. Cl2 → X → FeCl2 → Fe(OH)2
Cl2 → FeCl2 → Fe(OH)2
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  2. Chemija:
  3. Algebra: Geometrinė progresija
  4. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  5. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  8. Algebra: Ekvivalentiškumas
  9. Algebra: Skaičių sekos sąvoka
  10. Chemija: 10. kl