447.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite atsakymą.

Pavadinkite medžiagą Zn(OH)2.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  4. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  5. Chemija:
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Algebra: Trupmenos išraiška
  8. Fizika:
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė