447.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite atsakymą.

Pavadinkite medžiagą Zn(OH)2.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  3. Algebra: Trupmenos išraiška
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  5. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai