447.3. Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Užrašykite atsakymą.

Pavadinkite medžiagą Zn(OH)2.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Fizika:
  4. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  5. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas