1353.3. Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Parašykite atsakymą.

Duotas nežinomas skaičius b. Užrašykite lygtį:
Duotasis skaičius yra 3 vienetais didesnis už b
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skirtingi vienanariai
 2. Algebra: Panašūs vienanariai
 3. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 6. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 12. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Algebra: Panašūs daugianariai
 15. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 16. Algebra: Ordinatės ašis
 17. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 21. Algebra: Skaičiaus modulis
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Priešingi daugianariai
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 27. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 28. Algebra: Vienanariai
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 31. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 32. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 33. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Panašūs vienanariai
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Dvinariai
 40. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Algebra: