1104.3. Ekvivalentiškos lygtys

Pasirinkite atsakymą.

Ar šios lygtys yra ekvivalentiškos? x:2 = 12 ir 2x=44
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Ekvivalentiškos lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  2. Algebra: Trinariai
  3. Algebra: Vienodi vienanariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas