907.3. Trupmenos išraiška

Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį!

Teigiamą begalybę žymėkite +B, neigiamą begalybę -B.\frac{4(x+5a)}{3x^{3}}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  3. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  7. Fizika: Garso savybės
  8. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Trupmenos išraiška