907.3. Trupmenos išraiška

Nustatykite reiškinio apibrėžimo sritį!

Teigiamą begalybę žymėkite +B, neigiamą begalybę -B.\frac{4(x+5a)}{3x^{3}}
( ; )U( ; )
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Fizika: Garso savybės
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  8. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.