1767.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: y=\frac{4}{x}-3 . Kokia funkcijos reikšmė, kai argumentas yra 8? Atsakymą rašykite dešimtaine trupmena.
y(8)=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Funkcija
  3. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Kintamojo reikšmė
  8. Algebra: Taško koordinatės
  9. Algebra: Trinariai
  10. Algebra: Funkcija y = x²