2180.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Archimedo dėsnis.
  2. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys