2180.3. Mediana

Parašykite atsakymą.

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Mediana

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Realieji skaičiai
  2. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  3. Algebra: Kvadratinės lygtys
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  9. Algebra: Grafikas
  10. Algebra: Trupmenos