KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1789.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kurią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygties sąvoka
 2. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Trinariai
 5. Algebra:
 6. Algebra: Lygties sąvoka
 7. Algebra: Panašūs vienanariai
 8. Algebra: Daugianariai
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 11. Algebra: Priešingi daugianariai
 12. Algebra: Priešingi daugianariai
 13. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 14. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 17. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Algebra: Raidė - kintamasis
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Algebra: Funkcija y = x²
 26. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 29. Algebra: Vienodi vienanariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Algebra: Dvinariai
 34. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 35. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 36. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 39. Algebra: Skaičių lygtys
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Algebra: Abcisės ašis
 42. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.