1789.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku


Parašykite atsakymą.

Pagal kurią funkciją sudaryta lentelė?

Įrašykite lentelėje trūkstamą skaičių.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Priešingi daugianariai
  3. Algebra: Lygties sąvoka
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.