596.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Kaip vadinama ši išraiška \left(\frac{(25\times 4)-5}{3\times (27-12)}-\frac{13-2}{12-4}\right)^{^3} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra: Dydžių priklausomybė
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  10. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės