596.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Kaip vadinama ši išraiška \left(\frac{(25\times 4)-5}{3\times (27-12)}-\frac{13-2}{12-4}\right)^{^3} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Funkcija y = x²
 3. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 4. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 18. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 19. Algebra:
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Algebra: Vienodi vienanariai
 22. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 23. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 24. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 25. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Daugianariai
 31. Algebra:
 32. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 33. Algebra: Panašūs vienanariai
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Procentai ir proporcijos
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 40. Algebra: Taško koordinatės
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Algebra: Skirtingi vienanariai