596.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Kaip vadinama ši išraiška \left(\frac{(25\times 4)-5}{3\times (27-12)}-\frac{13-2}{12-4}\right)^{^3} ?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 6. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 12. Algebra: Dydžių priklausomybė
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 16. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 17. Algebra: Skirtingi vienanariai
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Dydžių priklausomybė
 22. Algebra: Taško koordinatės
 23. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 24. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Tapatybės
 27. Algebra:
 28. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 33. Algebra: Trinariai
 34. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 35. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 36. Algebra:
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 39. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 40. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 41. Algebra: Skaičiaus modulis
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka